[Ebook] ↠ Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde Author Bedri Rahmi Eyuboğlu – Easyfaroairporttransfers.co.uk

Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde Bedri Rahmi Ey Bo Lu Nun Haf Zalarda Yer Etmi Iirlerini, Airin Kendi Sesinden Okudu U Makara Bant Kay Tlar Ndan Yararlanarak Haz Rlanan Bir Cd Yle Okurlara Sunuyoruz Mart 1966 Y L Nda Bedri Rahmi Nin Kendi Abas Yla Haz Rlanan Bu Makara Bantta Yer Alan Y Z N Zerinde Iirden, Bedri Rahmi Nin Airlik Yolculu Unda Kat Etti I Mesafelere Tan Kl K Eden, Farkl D Nemlerini Yans Tan K Rk Rne I, Ak L Adl Iirinin Ilk Dizesinin Ismi Alt Nda Toplad K Okuyu Taki Farkl L Klar DolKarabak R Dol B T N Iirleri, T Rkiye Bankas K Lt R Yay Nlar , Ekim 2012, 13 Bas M Adl Kitab Nda Aktar Lan Iirlerin Zerinde Dipnotlarla Belirtildi.Bu Al Mayla K Rk Alt Y L Sonra Bedri Rahmi Nin Dile Ini Yerine Getiriyor Ve Sesini Okurlar Na Duyuruyoruz Tan T M B Lteninden


10 thoughts on “Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde

  1. says:

    M kemmel iirler yine Yaln z ben burada T rkiye Bankas K lt r Yay nlar n ve Ey bo lu Vakf n bir Bedri Rahmi Eyubo lu hayran olarak ele tirmek istiyorum Daha nceleri de duymu tum Bedri Rahmi yi, baz iirlerini okumu tum, fakat kendisini etrafl ca tan maya ba lamam Ankara CerModern deki Bedri Rahmi Retrospektif sergisinden sonra sahaflarda kitaplar n toplay p okumamla ba lad Bedri Rahmi Eyubo lu, Sabahttin Eyubo lu, Mualla Eyubo lu, Cumhuriyet in kurulu u ve zorlu y llar , Naz m Hikmetler, Abidin Dinolar, Orhan Veliler, An lar, K y Enstit leri, Bedri Rahmi nin sanat zerine yaz lar vs Bunlar iir kitaplar nda yok.Ne Bankas K lt r Yay nlar n n web sayfas nda ne de ba ka kitap larda Bedri Rahmi nin iir kitaplar haricinde yay nlanan di er kitaplar n bulmak m mk n de il Birka kez Facebook hesab ndan Eyubo lu Vakf na ve Bankas Klt r ...


  2. says:

    .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *