[PDF / Epub] ✪ Fil-Mergħat tal-Impossibbli (Unus Mundus, #1) ☆ John A. Bonello – Easyfaroairporttransfers.co.uk


 • Paperback
 • 320 pages
 • Fil-Mergħat tal-Impossibbli (Unus Mundus, #1)
 • John A. Bonello
 • Maltese
 • 14 March 2018

10 thoughts on “Fil-Mergħat tal-Impossibbli (Unus Mundus, #1)

 1. says:

  It tlettax ta Mejju 2082 Steve sab ru u fi Trafalgar Square, Londra, bil monument ta Nelson warajh Ftakar fil kliem li kien g adu kif qallu l Bambu Sejja lu Serafin , wie ed minn ftit nies ma luqin sabiex jg assu fuq il ejjieni tal umanit , xog olhom ji ru fil Merg at u jidrittaw l img awwe ta addie ...


 2. says:

  Bdejt naqra Fil Merg at b nofs qalb min abba li l eneru fantaxjentifiku mhux g al qalbi wisq, i da i jed ma l qari beda jipprogressa, fuqi i jed bdiet tikber il akma tal ktieb Bonello g andu ila partikolari kif jinse il rajjiet flimkien u l mixja...


 3. says:

  Bidla radikali fil eneru u fl appro lejn il kitba tal awtur mit trilo ija pre edenti G o bitni l idea wara l plott, ta trasport ma mien u li tirran a l milja tal ajja tali mod li g al addie or hija a a po ittiva i da g all eroj hija pi ejjed li ma jridx Laqtitni l malta differenti li oloq l awtur u l fatt li g all kuntrarju ta kotba o ra fl istess eneru l azzjoni qieg da ...


 4. says:

  Er ajt qrajt dan il ktieb qabel ma nibda ta warajh Jien, Wie ed Minnhom u nista nikkonferma l ames stilel L istorja hija interessanti tassew, bid dinjiet futuri li jo olqu l possibilita ta imma inazzjoni fertili anki oltre l istorja nnifisha Il kitba hija wa da moderna u g alkemm science fiction John jirnexxielu jda al kummentarju so jali relevanti li ma t ossux barra minn loku Kwa i asra li l istorja sa tispi a mat tieni ktieb hekk kif fil bidu tieg u il...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fil-Mergħat tal-Impossibbli (Unus Mundus, #1) Ebook Fil Merg At Tal Impossibbli Unus Mundus, 1 By John A Bonello Brazilianportuguesetranslator.us It Tlettax Ta Mejju 2082 Steve Sab Ru U Fi Trafalgar Square, Londra, Bil Monument Ta Nelson Warajh Ftakar Fil Kliem Li Kien G Adu Kif Qallu L Bambu Sejja Lu Serafin , Wie Ed Minn Ftit Nies Ma Luqin Sabiex Jg Assu Fuq Il Ejjieni Tar Razza Umana, Xog Olhom Ji Ru Fil Merg At Tal Impossibbli U Jiddrittaw L Img Awwe Ta Addie Or Sakemm Xi Darba Jkun Kollox Dritt Hekk Kif Kien Ippjanat Fil Bidu Imma Steve Ma Jridx Din Ir Responsabbilt Mitluf Fi Mien, Mibluh U Be G An Minn Dak Li Qed Ji Ri Madwaru, Meg Jun Mill Aktar Gwida Improbabbli, Steve Jag Mel Minn Kollox Biex Isib Mezz Kif Itemm Dak Il Mar Il Lejl U Jmur Lura G All Ajja Li Jaf Qabel Ikun Tard Wisq.


About the Author: John A. Bonello

John Bonello is the award winning author of the young adult fantasy trilogy Il Log ba tal Allat The Game of the Gods , the time travelling duology for adults Unus Mundus and the series of detective novels for children Irvin Vella, Virtual Investigator Learn about him at