10 thoughts on “یک هلو هزار هلو

 1. says:

  Samad Behrangi 19691348 33Samad Behrangi 19691348 331348


 2. says:


 3. says:

  Yaln zca birka ac mas z , bencil insan y z nden g ne hepimize birden k zmaz Ama g nlerden bir g n ve s cakl giderek azal l p bitebilir Benim k za alm t m okumas i in, ama nce ben okumu tum G r n te iki k k yoksul ocuk ile onlar n kendi emekleriyle yeti tirdikleri k k eftali a ac aras ndaki dostluk ve sevgi yk s Ama asl nda sat r aralar b y kler i in yaz lm Payla mak, emek, sevgi Seven , sevdi ine neler vermez ki , hatta bir iken bin olur onu sevindirir de Yaln zca...


 4. says:

  Samed Behrengi nin nahif diliyle harmanland kalbe dokunan kitaplar n okumay seviyorum Masal n i ine dal p anlat lana kapt rmaktan ziyade vurucu kelimeleriyle okuru derinden etkilemeyi ba ar yor Bir eftali Bin eftali g zeldi ancak K k Karabal k san r m daima favorim kalacak.


 5. says:

  .


 6. says:

  Ke ke herkes, ocuk kitaplar ndaki gibi masum ve vefal olsa


 7. says:

  normalde herkes k k kara bal k kitab n daha ok sever ancak nedense o kitap daha y nlendirici iken bu daha duygusald daha ok i ime i ledi.


 8. says:

  bir eftali bin eftali. emberimde g l oya dizisinde yak lan, sa kurtulamayan kitaplardan biriydi kendisi..samed behrengi nin k k kara bal k ndan sonra okudu um ikinci derinden etkileyen kitab..ke ke ilk okudu um kitaplardan olsayd ,ke ke ailem bana hediye etseydi de hayata bu g zle bakmay o k k ya mda renseydim..ben ok ge kalm m okumak i in imkan m olsa da y zlerce hatta binlerce k k ocu a arma an edebilsem,b y d klerinde beni hay rla y d etmelerini sa lasam ve hayatlar na m bir eftali bin eftali. emberimde g l oya dizisinde yak lan, sa kurtulamayan kitaplardan biriydi kendisi..samed behrengi nin k k kara bal k ndan sonra okudu um ikinci derinden etkileyen kitab..ke ke ilk okudu um kitaplardan olsayd ,ke ke ailem bana hediye etseydi de hayata bu g zle bakmay o k k ya mda renseydim..ben ok ge kalm m okumak i in imkan m olsa da y zlerce hatta binlerce k k ocu a arma an edebilsem,b y d klerinde ben...


 9. says:

  Kitab bitirdikten sonra derin bi h z n kaplad i imi Hem mutlu sonla bitmeyen hikayeye hem de bu ya ma kadar okumay ma, bir hayli ge kal ma ok z ld m Ayn K k Kara Bal k ta oldu u gibi neden sorusuyla h z nlendim Neden bu kitaplar okumam sa layacak bir retmenim, bir yak n m olmad Belki k k ya larda okusayd m her ey ama her ey daha farkl olacakt Ta o zamandan renecektim sevgi i in emek gerekti, emek Ve k t l klere, k t lere, haks zl klara kar nas l dik durulur, k Kitab bitirdikten sonra derin bi h z n kaplad i imi Hem mutlu sonla bitmeyen hikayeye hem de bu ya ma kadar okumay ma, bir hayli ge kal ma ok z ld m Ayn K k Kara Bal k ta oldu u gibi neden sorusuyla h z nlendim Neden bu kitaplar okumam sa layacak bir retmenim, bir ...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *