[Reading] ➬ Şerefe ➳ Aydın Boysan – Easyfaroairporttransfers.co.uk10 thoughts on “Şerefe

  1. says:

    Ayd n Boysan n s yle i bi emi kendi ki ili ine zg Demci lerden s z a mas bo una de il yo unlukla ilgili sa l kl ki ilerin i ki i mesinden ve genel olarak i ki i me bi eminden s z ediyor Konusunu be endiyseniz, e lenceli bir eyler okumak isteyenlere neririm.


  2. says:

    10 numara adam n kitab bittabi 10 numara olur zellikle rak c lara tavsiyemdir


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şerefe Rak I Mek Bir Sanatt R Diyor Ayd N Boysan, Demcilik Yabana At Lmayacak Bir I.Boysan Cumhuriyet In Ilan Ndan Iki Y L Nce Ba Layan Mr Nde Ilk Y Llar N Parlak Y Kseli Inin Ard Ndan Yakla K 60 Y Ld R Bir Ok Olay N K T Le Ti Ini Hatta Berbatla T N G Rm , Ancak Yine De Tek Bir Tesellisi Var O Da 60 Y Lda Kalitesi Iyile En Rak Lar.Boysan Uzun Zamand R Akl Na Koyup Da Hen Z Istedi I Gibi Ger Ekle Tiremedi I Bir Konuya, Demlenme Konusuna, Bu Kitapta Yeterince De Iniyor Sohbet Tad Nda Anlat M Yla, Ayd N Boysan Dan Birbirinden Ilgin An Lar